Şirkete Alınan Binek Araçlar Nasıl Gider Yazılır?

Şirket adına tescil edilmiş binek araçların giderleri, şirketin gelirleri içerisinden yani beyan edilecek olan matrahtan düşülerek vergi dönemlerinin sonunda daha az vergi ödenmesi sağlanabilir.

Kanunda yapılan son değişiklikten önce araç bedellerinin tamamı için amortisman ayrılarak gider yazılabiliyor ve aracın giderlerinin de tamamı matrahtan indirilebiliyordu. Ancak 7.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile hem amortisman giderleri hem de araç giderleri ile ilgili sınırlandırma getirildi.

Eğer sıfır km binek otomobil satın alınacaksa, vergiler hariç en fazla 140.000 ₺’ye kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir. Katma değer vergisi kanuna göre indirim yapılamayan KDV, gider olarak yazılabilir . ÖTV ve KDV toplamının ise en fazla 140.000 ₺’si gider yazılabilir.

Binek otomobilin ikinci el olarak alındığı hâllerde ise amortismana tabi tutarı ise 300.000 ₺’yi aşamaz. Aşan kısmı gider olarak dikkate alınmaz.

Araçlara ilişkin giderlerin ise en fazla yüzde 70’i gider olarak kabul edilmektedir. Bu giderlerin KDV tutarları ise KDV kanununa göre ancak yüzde 70 i indirilebilmektedir. Yani araç için yapılan bakım, onarım, akaryakıt, OGS, HGS, Köprü Geçiş Ücretleri, kasko, sigorta, kredi faizi gibi tüm gider kalemlerinin en fazla yüzde 70’i gider yazılır. Kısacası araç tamamen şirkette kullanılsa bile 100 ₺’lik yakıtın 70 ₺’si şirket giderlerine eklenebilir. Yapılan giderlerin işletmeye veya envantere kayıtlı ya da kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır. Tüm binek otomobiller için aynı kısıtlama söz konusudur.

Kanuna ilişkin Genel Tebliğ’de; 2020 yılı için kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 ₺’ye kadarlık kısmı kabul edilmektedir.

Sınırlandırma kapsamına giren binek otomobiller tanımı ve bu grupta nelerin olduğunun cevabı ise, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlardır.

Binek otomobil kiralama işi ile uğraşan mükellefler sınırlandırmadan istisna olarak tutulmaktadır. Ancak diğer faaliyetlerle uğraşan mükellefler ise bu sınırlandırmaya tabi olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.